Programvareutvikling

Innovasjon AS skreddersyr programmer som er med på å effektivisere hverdagen for våre kunder. Det kan være enkle MS-Excel baserte regneark som henter data fra andre Microsoft produkter, eller avanserte rapportgeneratorer som sammenstiller ledelsesinformasjon fra ulike typer databaser.

MS-Access

MS-Access er en database og et programmeringsspråk som er mye benyttet i alle typer bedrifter. MS-Access har mange fordeler framfor mer avanserte utviklingsverktøy gjennom sin åpenhet og enkelhet. Det er et system som enkelt lar seg integrere med andre Microsoft produkter og det egner seg meget godt til små og mellomstore skreddersydde løsninger. Innovasjon AS har på en rask og rimelig måte utviklet svært mange gode løsninger for sine kunder.

ASP, .Net, Visual Basic, Visual C++, SQL-server

Ved behov for mer avanserte løsninger enn det som kan utvikles i MS-Access, benytter vi ulike typer programmeringsverktøy. Valg av verktøy gjøres i samarbeid med kunden og gjenspeiler den løsning som skal etableres.