Konsulenttjenester

Innovasjon AS kan tilby kompetente konsulenter innenfor de fleste områder innenfor IT. Trenger du en IT systemansvarlig som kan drifte ditt totale IT system ? Trenger du en IT konsulent som kan bistå deg en gang i blant ettersom behovet oppstår eller trenger du en IT konsulent som skal bidra i ditt eksisterende IT driftsmiljø med kapasitet eller spesialkompetanse ?

Våre konsulenter kan gjennomføre oppdragene i deres lokaler eller i form av fjerndrift/fjernoppkobling.

Våre konsulenttjenester: