IT-utstyr

Salg av maskin- og programvare

Innovasjon AS er forhandler hos de største leverandørene av IT-utstyr i Norge og tilbyr derfor alle typer maskin- og programvare. Vi kan blant annet levere servere, pc`er, printere, telefoner og nettverkskomponeneter. Vi er selvfølgelig også behjelpelige med å installere disse produktene.