IT-driftstjenster

Trenger du bistand med IT-relaterte oppgaver?

Innovasjon AS har erfarne og kompetente konsulenter som bistår alle typer bedrifter med IT-driftsstøtte. Noen bedrifter trenger kun sporadisk hjelp når behovet melder seg, mens andre virksomheter ønsker en driftsavtale. Vi tilpasser driftsopplegget etter den enkelte kundes behov.
Innovasjon AS fungerer på mange måter som bedriftens IT-avdeling, og kan ivareta roller som rådgiver, gjennomfører og innkjøper. Typiske oppgaver vi utfører er oppsett av nytt it-utstyr, vedlikehold av servere, backup, nettverk og brukerstøtte.

Vi tilbyr ulike driftskonsepter: