ASP

Innovasjon AS kan tilby ulike typer av sentrale IT driftstjenester avhengig av hva som passer best for den enkelte bedrift. Innovasjon AS tilbyr i hovedsak 3 ulike modeller:

Full sentral IT driftsløsning (ASP)

Noen bedrifter ønsker å ha forutsigbare IT utgifter og et forutsigbart servicenivå (SLA), samtidig som bedriften har behov for å kjøre 3. partsapplikasjoner slik som ERP og CRM systemer. I slike tilfeller vil sannsynligvis en Full sentral IT driftsløsning (ASP) hvor alle servere, applikasjoner og data driftes fra vårt sentrale IT driftssenter være den beste løsningen. Denne skyløsningen gir deg som kunde en problemfri IT hverdag hvor vi tar oss av alle aspekter med IT drift. Du kjøper en «opplevelse» og et stabilt og godt IT driftsmiljø hvor du forholder deg kun til oss.

Office365 og Azure

Noen bedrifter har ikke noe annet behov enn å kjøre MS-Office og E-Post/Kalender. Bedriften har fokus på lave faste månedlige driftsutgifter, ikke så høye krav til servicenivå og betaler heller for konsulentbistand når det trengs. I slike tilfeller vil sannsynligvis en Office365 og Azure basert driftsløsning hvor vi plasserer alle dine applikasjoner, servere og data et sted ute i Microsoft sin skyløsning være en god løsning. Vi installerer MS-Office og andre klientprogrammer på din PC mens alle data og sentrale applikasjoner kjøres på Microsoft sitt IT driftssenter.

Hybride skyløsninger – en kombinasjon av ASP og Office365

Noen bedrifter vil i hovedsak kjøre MS-Office men har også et behov for å kjøre 3. partsapplikasjoner. Bedriften har et ønske om å forholde seg til en IT leverandør som påtar seg et totalansvar for IT løsningen uansett om det er IT leverandøren eller Microsoft som leverer tjenesten. I slike tilfeller vil sannsynligvis en Hybrid skyløsning hvor du kombinerer de to forannevnte løsninger være en god løsning. Noen av dine løsninger legger vi ut i Microsoft sin skyløsning mens andre drifter vi fra vårt IT driftssenter. Med en slik løsning kan dere dra nytte av fordelene fra begge løsninger

Følgende inngår i en ASP-løsning fra Innovasjon AS: