Anti spam

Er du plaget med mye uønsket epost?

Uønsket e-post, eller “spam” er et stadig økende problem for bedriftens E-post systemer. Slik E-poster kommer ofte fra useriøse avsendere og består av uønsket innhold.

Innovasjon tilbyr en skybasert Antispam løsning som filtrerer bort det meste av uønsket E-post samtidig som den slipper gjennom de E-postene som skal slippe gjennom. Dette kan tilpasses den enkelte kundes behov.

Antispam systemet som benyttes er installert i vårt IT-driftssenter og det er vi som administrerer systemet. Det er derfor en kort vei fra deg som kunde til oss som drifter løsningen for deg.

Løsningen er basert på metodikker og algoritmer som benytter «best practice».

Antispam løsningen gir kunden periodevise rapporter over hvilke E-poster som er stoppet. Kunde kan selv frigi eventuelle E-poster som er stoppet og dermed også «hviteliste» denne avsenderen for framtiden.

Telefonsupport fra vårt IT-driftssenter inngår selvsagt.